4th set

  UNITISM - av Hans Westman   1984

Vår visuellperception växer fram i tiden och våra estetiska upplevelser bestäms delvis av vår fysiska position till bilden. När vår position ändras, sker ändringar i bildens komposition, som när vi rör oss genom rummet och iakttar formerna i våra egna omgivningar utifrån olika synvinklar. Om vi föreställer oss att formerna är symboler, och att de berättar en historia som ligger dold i de mönster som uppstår ur bilden, känner vi den stillhet som genomsyrar formerna och som är Livets (historiens) ursprung.

Our visual perception grows from time and our aesthetic experience is decided, in part, by the physical positon from which we view the image. When our position changes, the composition of the image changes, like when we move through space and observe forms in our own environment from different points of view. If we imagine the forms as symbols, we can see the story that emerges from the image, hidden within the patterns, and we feel the silence, the source from which the story came.


animation
färg
16 mm
magnetspår
10 min

Filmverkstan, Stockholm, Sweden